Programy aktywizacji zawodowej

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości „Pro Libertate” przeprowadziło wśród swoich członków, sympatyków i podopiecznych szkolenia pn. „Zostań swoim pracodawcą – samozatrudnienie w praktyce”, będące częścią projektu realizującego cele statutowe Stowarzyszenia w zakresie edukacji ekonomicznej. Projekt skierowany był do osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej, m.in. uczniów starszych klas licealnych, absolwentów szkół, bezrobotnych, osób zagrożonych bezrobociem i zaczynających pracę na własny rachunek, pragnących wszechstronnie przygotować się do roli przedsiębiorcy poprzez poznanie zagadnień związanych z przygotowaniem, zarejestrowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz uświadomieniem sobie szans i pułapek przedsiębiorczości. Szkolenia obejmowały m.in. podstawy planowania działalności gospodarczej, analizę modelu biznesowego i biznes planu, zagadnienia związane z finansowaniem działalności oraz przegląd czynności związanych z rejestracją firmy osoby fizycznej i obowiązków podatkowych przedsiębiorcy. Podjęto również tematykę zarządzania czasem, rozwiązywania konfliktów, technik skutecznej komunikacji, autoprezentacji i umiejętności negocjacyjnych. Obok poznawanych treści merytorycznych, uczestnicy warsztatów mieli możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa i konsultacji.

 

Reklamy

Programy edukacji ekonomicznej

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości „Pro Libertate” przeprowadziło wśród swoich członków, sympatyków i podopiecznych szkolenia pn. „Finanse osobiste kluczem do sukcesu”, będące częścią projektu realizującego cele statutowe Stowarzyszenia w zakresie edukacji ekonomicznej. Projekt skierowany był do osób zainteresowanych tematyką finansów osobistych, m. in. uczniów starszych klas licealnych, pragnących zrozumieć uwarunkowania i mechanizmy rynku finansowego, poznać instrumenty i produkty finansowe oraz w sposób świadomy zarządzać swoimi finansami. Szkolenia obejmowały m.in. podstawy planowania finansowego i inwestowania oraz przegląd instrumentów i produktów rynku finansowego i kapitałowego.

 

Kontynuacją projektu „Finanse osobiste kluczem do sukcesu” był projekt „Edukacja Finansowa Pro Libertate”. Obecnie Stowarzyszenie pracuje nad kolejnym projektem edukacyjnym „Inwestycje Alternatywne Pro Libertate”.
Innym przejawem aktywności Stowarzyszenia w sferze edukacji ekonomicznej był projekt skierowany do nauczycieli „Kreator świadomości ekonomicznej”.