Misja Stowarzyszenia „Pro Libertate”

pro-libertate

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości „Pro Libertate” zrzesza w swoich szeregach osoby pragnące aktywnie działać na rzecz wspierania edukacji, przedsiębiorczości i innych form aktywności społecznej, przyczyniających się do rozwoju społeczeństwa wiedzy i społeczeństwa informacyjnego oraz poszerzania wolności ekonomicznej w wymiarze lokalnym, środowiskowym i osobistym.

„Pro Libertate” powstało w 2005 r. z inicjatywy osób związanych ze środowiskiem edukacyjnym i naukowym oraz ludzi biznesu, fachowców z różnych dziedzin, gotowych współpracować w celu:
• organizowania działalności edukacyjnej na rzecz członków, sympatyków i podopiecznych Stowarzyszenia zainteresowanych pogłębianiem wiedzy – w szczególności ekonomicznej i informatycznej – niezbędnej w życiu osobistym, społecznym i zawodowym,
• podejmowania działań wspomagających rozwój przedsiębiorczości,
• popularyzacji edukacji i przedsiębiorczości oraz idei społeczeństwa wiedzy, społeczeństwa informacyjnego i wolności ekonomicznej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
• organizowanie spotkań, odczytów, dyskusji, seminariów i konferencji oraz innych imprez oświatowych, naukowych i kulturalnych,
• prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i praktyk zawodowych,
• tworzenie, realizowanie i wspieranie programów i projektów edukacyjnych,
• promowanie i upowszechnianie nowoczesnych mediów i technologii.

Na początku działalności „Pro Libertate” specjalizowało się w kursach i szkoleniach informatycznych, w szczególności przeznaczonych dla nauczycieli. Prowadziło także m.in. szkolenia dla zwalnianych pracowników Grupy Żywiec S.A. Oddział Browar w Bydgoszczy oraz podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej w Bukowcu i Osielsku. W 2010 r. Stowarzyszenie zakończyło realizację dwóch projektów, realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Gminie Łabiszyn, skierowanych do mieszkańców terenów wiejskich: „Internet i komputery – otworzą Ci nowe sfery” i „Łabiszyńskie wejście… po angielsku”. „Pro Libertate” przygotowało i wdrażało w życie również programy edukacji ekonomicznej: „Finanse osobiste kluczem do sukcesu”, „Kreator świadomości ekonomicznej” i „Edukacja Finansowa Pro Libertate” oraz program aktywizacji zawodowej „Zostań swoim pracodawcą – samozatrudnienie w praktyce”.

Obecnie Stowarzyszenie skupiając się na swojej misji – wspieraniu swoich członków i sympatyków w dążeniu do wolności ekonomicznej poprzez zdobywanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwijanie przedsiębiorczości – zajmuje się głównie edukacją finansową poprzez popularyzację najnowszego projektu „Inwestycje Alternatywne Pro Libertate”.

KONTAKT: prolibertate@wp.pl