Inwestycje alternatywne

Nasze Stowarzyszenie rozpoczyna nowe przedsięwzięcie – projekt „Inwestycje Alternatywne Pro Libertate”. Poprzednio realizowaliśmy kilka projektów edukacji ekonomicznej mających pomóc wszystkim zainteresowanym w poznaniu wiedzy niezbędnej do planowania swojego budżetu, zarządzania finansami osobistymi oraz tworzenia różnego rodzaju aktywów, a także rozwijania własnej „inteligencji finansowej” i powiązanych z nią umiejętności. W najnowszym projekcie będziemy poruszać kwestie inwestowania w alternatywne aktywa niefinansowe.

 

Inwestycje alternatywne zwykło się definiować jako nietradycyjne formy inwestowania w alternatywne aktywa finansowe (a więc inne niż akcje, obligacje, klasyczne kontrakty terminowe i opcje, czy też tradycyjne fundusze inwestycyjne) oraz niefinansowe (np. złoto, wino, dzieła sztuki, monety, znaczki pocztowe). W naszym rozumieniu będą to indywidualne inwestycje przede wszystkim w dzieła sztuki, antyki i przedmioty kolekcjonerskie.

 

Czytaj dalej „Inwestycje alternatywne”