Inwestycje alternatywne

Nasze Stowarzyszenie rozpoczyna nowe przedsięwzięcie – projekt „Inwestycje Alternatywne Pro Libertate”. Poprzednio realizowaliśmy kilka projektów edukacji ekonomicznej mających pomóc wszystkim zainteresowanym w poznaniu wiedzy niezbędnej do planowania swojego budżetu, zarządzania finansami osobistymi oraz tworzenia różnego rodzaju aktywów, a także rozwijania własnej „inteligencji finansowej” i powiązanych z nią umiejętności. W najnowszym projekcie będziemy poruszać kwestie inwestowania w alternatywne aktywa niefinansowe.

 

Inwestycje alternatywne zwykło się definiować jako nietradycyjne formy inwestowania w alternatywne aktywa finansowe (a więc inne niż akcje, obligacje, klasyczne kontrakty terminowe i opcje, czy też tradycyjne fundusze inwestycyjne) oraz niefinansowe (np. złoto, wino, dzieła sztuki, monety, znaczki pocztowe). W naszym rozumieniu będą to indywidualne inwestycje przede wszystkim w dzieła sztuki, antyki i przedmioty kolekcjonerskie.

 


Inwestycje zwane alternatywnymi różnią się zasadniczo od inwestycji „tradycyjnych”.
Inwestycje tradycyjne to przede wszystkim inwestycje finansowe zwykle w zdematerializowane „papiery wartościowe”, będące „znakiem” prawa majątkowego do przedsięwzięcia gospodarczego prowadzonego w formie spółki akcyjnej lub do wyemitowanego długu, bądź też w instrumenty finansowe (tzw. derywaty, instrumenty pochodne) uzależnione od przyszłej wyceny bazowych „papierów wartościowych”, a także w jednostki funduszy inwestycyjnych, będących formą wspólnego inwestowania w te „papiery wartościowe”. Jak widać taka forma inwestowania ma charakter zbiorowy. Nawet wtedy, gdy indywidualnie nabywamy papier wartościowy lub instrument finansowy, to prawie zawsze jesteśmy właścicielami prawa majątkowego tylko do części spółki akcyjnej, wyemitowanego długu, bądź korzyści z dodatnich wycen instrumentów bazowych w przyszłości (proporcjonalnie do liczby nabytych akcji, obligacji lub instrumentów pochodnych). Poza tym widoczny jest znaczny stopień odmaterializowania, żeby nie powiedzieć odrealnienia, przedmiotu inwestycji. Inwestorzy, nie mówiąc o spekulantach, coraz rzadziej pojmują swoje inwestycje np. w akcje jako inwestycje w części konkretnych biznesów zorganizowanych w formę spółki akcyjnej i zajmujących się konkretną działalnością. Mają tendencję do traktowania akcji jako samoistnego bytu. Co więcej wycena akcji danej spółki rzadko jest ściśle skorelowana z wartością samego przedsiębiorstwa. Powszechnie przyjmuje się, że prawie zawsze akcje danego przedsiębiorstwa są przewartościowane lub niedowartościowane, czyli ich wycena uzyskiwana poprzez zawarcie transakcji kupna-sprzedaży rzadko odpowiada wycenie przedsiębiorstwa wyliczanej innymi metodami. Jeszcze więcej wątpliwości mogą budzić różnego rodzaju instrumenty finansowe, nieraz bardzo skomplikowane, tworzone na bazie np. akcji. To znowu niejako byty same w sobie, będące formą zakładu o przyszłe notowania giełdowe instrumentu bazowego. Mają one tendencje do jeszcze większego oderwania od rzeczywistości, czego przykładem są chociażby losy różnego rodzaju instrumentów finansowych budowanych na bazie bezwartościowych kredytów hipotecznych, które z kolei były udzielane na podstawie nierealnych wycen nieruchomości i nierealnie przyjmowanej zdolności kredytowej ich nabywców. A wszystko to jest wyceniane w pieniądzu, który też może być wyrażony w różnych walutach, podlegających tzw. grze rynkowej. Tradycyjne inwestowanie poprzez inwestycje finansowe w tzw. „papiery wartościowe” może więc wydawać się niejednej osobie skomplikowane, bo tak naprawdę opiera się na kilkupiętrowej umowności i tendencji do tworzenia nowych bytów, odrywających się od swojej bazy. Z drugiej strony taki sposób inwestowania jest powszechnie uregulowany przez przepisy prawne, znormalizowany i ujednolicony. Łatwo ustalić aktualną wycenę rynkową aktywów, które posiadamy. Z reguły też zapewniona jest ich płynność, więc niemal w każdej chwili możemy je nabyć lub odsprzedać. Inwestowanie w instrumenty finansowe nie generuje też dużych kosztów. Aby zawierać transakcje na rynku giełdowym, wystarczy posiadać rachunek w domu maklerskim (często bezpłatny). Również koszt transakcji nie wydaje się zbyt wysoki (koszt kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, jeśli dysponujemy rachunkiem internetowym, to np. 0,39% wartości transakcji).

 

Inwestycje alternatywne w dzieła sztuki, antyki, przedmioty kolekcjonerskie są w przeciwieństwie do inwestycji finansowych bardzo zindywidualizowane. Zawieramy transakcje, kupując lub sprzedając, z reguły samodzielnie, jednostkowe, unikatowe przedmioty materialne o trwałej wartości. Nie ma tu miejsca na masowość, standaryzację i łatwą, jednoznaczną wycenę. Z reguły są to inwestycje długoterminowe, charakteryzujące się zmniejszoną płynnością finansową. Trudno ustalić aktualną wartość rynkową tych aktywów, niełatwo też dokonać transakcji kupna bądź sprzedaży, które też niejednokrotnie wiążą się ze znacznymi kosztami. Jednocześnie musimy ponosić koszty magazynowania i zabezpieczenia, a niekiedy ubezpieczenia zbiorów. Nie są też to inwestycje dla każdego. Finansowy rezultat naszych działań zależy w dużym stopniu od znajomości przez nas danej dziedziny, przedmiotu inwestycji. Nieodzowne staje się posiadanie informacji nie tylko o nabywanych przedmiotach, ale także o trendach rynkowych, aktualnych gustach i modach, polityce cenowej, itp. Aby inwestować w dzieła sztuki, antyki, przedmioty kolekcjonerskie trzeba być ekspertem, mieć pasję lub przynajmniej znać zaufanego eksperta.

 

Inwestycje alternatywne mają swoje niezaprzeczalne zalety. Inwestujemy w coś realnego, materialnego, wręcz namacalnego. W coś, czego wartość jest trwała (może niekoniecznie i nie zawsze materialna). W coś, co jest rzadkie, unikalne, więc i też z tego względu, cenne. Inwestycje alternatywne mają niską korelację z tradycyjnymi inwestycjami finansowymi, więc nie musimy się aż tak martwić o bessy i krachy na rynkach finansowych. Wreszcie, z reguły tylko inwestując w aktywa alternatywne, możemy łączyć nasze pasje z zarabianiem.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziełami sztuki, antykami, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz inwestowaniem w te aktywa do śledzenia naszej strony. Liczymy również na wymianę doświadczeń z zainteresowanymi tematyką inwestowania alternatywnego. Jeszcze raz zapraszamy!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s