INTERNET I KOMPUTERY – OTWORZĄ CI NOWE SFERY!

inf_1inf_2

„Internet i komputery – otworzą Ci nowe sfery!” to jeden z dwóch projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości „Pro Libertate” w partnerstwie z Gminą Łabiszyn. Do realizacji projektu doszło dzięki zainteresowaniu członków Stowarzyszenia „Pro Libertate” rozwijaniem działalności statutowej na pięknych terenach powiatu żnińskiego, które trafiło na podatny grunt w postaci otwartości na współdziałanie Burmistrza Łabiszyna Jacka Idzi Kaczmarka. Wola wspólnego działania na rzecz mieszkańców Gminy została formalnie wyrażona poprzez podpisanie 13 grudnia 2007 r. umowy partnerskiej przez Gminę Łabiszyn reprezentowaną przez Pana Burmistrza i Stowarzyszenie, reprezentowane przez Prezesa Przemysława Perza. Zgodnie z treścią umowy, partnerzy złożyli w 2008 r. kilka wniosków o dofinansowanie projektów na konkursy ogłaszane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dwa wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs nr 12/POKL/9.5/2008 – Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” zostały ocenione pozytywnie podczas oceny merytorycznej, uzyskały wymagana liczbę punktów i zostały przyjęte do realizacji: „Łabiszyńskie wejście… po angielsku” oraz „Internet i komputery – otworzą Ci nowe sfery!”.

 

 

Tematyka projektu „Internet i komputery…” wynikała z dobrze rozpoznanych potrzeb mieszkańców Gminy, które sygnalizowane były m.in. przez Gminną Radę Kobiet, Koło Gospodyń Wiejskich w Jabłówku i pracowników Urzędu Miejskiego w Łabiszynie. Zwłaszcza rolnicy i starsi mieszkańcy Gminy potrzebowali wsparcia w kształceniu w zakresie technologii informatycznych. Potrzeby mieszkańców gminy w tym przypadku ściśle korespondowały ze specjalizacją i doświadczeniami Stowarzyszenia (rozmaite kursy informatyczne w różnych środowiskach), stąd „Pro Libertate” chętnie podjęło się przygotowania i realizacji w partnerstwie z Gminą Łabiszyn projektu „Internet i komputery – otworzą Ci nowe sfery!”. Celem projektu stało się „podniesienie kompetencji informacyjno-komunikacyjnych mieszkańców gminy miejsko-wiejskiej Łabiszyn, zwiększenie motywacji do stosowania technologii informatycznych w życiu osobistym i zawodowym, a także zapewnienie równego dostępu osób różnej płci i wieku z obszarów wiejskich do doskonalenia zawodowego”. W ramach projektu zaplanowano szkolenia zapewniające uczestnikom nabycie wiedzy i umiejętności związanych z wykorzystaniem technologii informatycznych na co dzień (obsługa komputera, system operacyjny Windows, pakiet MS Office, pozyskiwanie informacji z Internetu, korzystanie z poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych).

Pierwsze działania projektowe rozpoczęły się wkrótce po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego (21 września 2009 r.). Uruchomiona została strona internetowa projektu http://www.internetikomputery.pl. W dniach 12-28 października 2009 r. odbyła się rekrutacja uczestników projektu. Grupę docelową projektu stanowili mieszkańcy gminy miejsko-wiejskiej Łabiszyn, osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy były zainteresowane podniesieniem kompetencji informacyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza rolnicy i członkowie ich rodzin. Rekrutacja uczestników projektu odbyła się na zasadzie dobrowolności, na podstawie indywidualnych zgłoszeń. Zapisy uczestników prowadzone były w biurze rekrutacyjno-organizacyjnym projektu w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie. Zgłosiły się aż 73 osoby. O zakwalifikowaniu do projektu decydowały: kolejność zgłoszeń, status kandydata na rynku pracy oraz miejsce jego zamieszkania. Obowiązywała także równość w dostępie dla kobiet i mężczyzn (zachowano proporcje procentowe między kobietami i mężczyznami zakwalifikowanymi do udziału w szkoleniach w stosunku do proporcji kobiet i mężczyzn biorących udział w rekrutacji). Przewidziano także miejsca dla osób niepełnosprawnych. Spośród zakwalifikowanych do projektu osób utworzono trzy dwunastoosobowe grupy w Jabłówku, Lubostroniu i Łabiszynie. Sporządzono także listy rezerwowe. Niestety wiele osób nie mogło skorzystać z udziału w projekcie z powodu zbyt małej liczby miejsc w stosunku do zainteresowania. W szczególności dotyczyło to grupy osób, pragnących uczęszczać na kurs w Łabiszynie.

Zajęcia odbywały się od 5 listopada do 3 grudnia 2009 r. w świetlicy wiejskiej w Jabłówku, od 6 listopada do 17 grudnia 2009 r. w Zespole Szkół w Lubostroniu oraz od 7 stycznia do 18 lutego 2010 r. w Zespole Szkół w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej w terminach dogodnych dla uczestników szkoleń, w zgodzie z przyjętym harmonogramem.
Uczestnicy projektu przeszli 32-godzinne szkolenie w zakresie podstawowej obsługi komputera, systemu operacyjnego Windows, pakietu MS Office (Word, Excel), Internetu jako światowej sieci komputerowej, pozyskiwania informacji z Internetu, poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych. W każdej z grup odbyło się osiem czterogodzinnych spotkań. Program zajęć był dostosowany do poziomu i zainteresowań uczestników. Zajęcia prowadziło dwóch „sympatycznych Panów” – Grzegorz Kubiak i Piotr Paradowski, trenerów posiadających bogate kwalifikacje i szerokie doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń. Każdy z uczestników korzystał na zajęciach z komputera oddanego do samodzielnej dyspozycji, poza zajęciami miał szansa uzupełnić swoją wiedzę ze specjalnie przygotowanego na potrzeby projektu podręcznika, który zawierał także dołączoną płytę ze specjalnymi ćwiczeniami i programami. Podczas zajęć stosowane były urozmaicone ćwiczenia, umożliwiające wszystkim słuchaczom wykonywanie zadań i rozwiązywanie problemów najczęściej spotykanych podczas obsługi komputera w życiu codziennym. W przerwach zajęć uczestnicy projektu otrzymywali kawę i poczęstunek. W trakcie intensywnych zajęć beneficjenci nabyli solidne podstawy pracy z komputerem, rozwijając swoje umiejętności informacyjno-komunikacyjne, o czym świadczą przede wszystkim pozytywne wyniki egzaminu końcowego. Również przeprowadzone ankiety ewaluacyjne wskazują na to, że uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w szkoleniach, w pełni usatysfakcjonowani z realizacji zajęć, a zwłaszcza z poziomu wiedzy trenerów, wyposażenia technicznego, poziomu i sposobów prowadzenia zajęć oraz miłej i sympatycznej atmosfery. Uczestnicy potwierdzają, że tematyka szkolenia została w pełni zrealizowana, że w wystarczający sposób poznali zagadnienia programowe kursu, nabyli umiejętności informatyczne, mające zastosowanie w ich życiu osobistym i zawodowym. Przeprowadzone ankiety, wywiady z beneficjentami i egzamin końcowy wskazują na to, że cele projektu zostały zrealizowane – osiągnięto 100% skuteczność w realizacji celów miękkich (nabyta wiedza, umiejętności, kompetencje, motywacje poczucie własnej wartości).

W każdej grupie kursy kończyły się uroczystym rozdaniem certyfikatów dla uczestników projektu oraz poczęstunkiem. Długo w pamięci wszystkich pozostanie zwłaszcza zakończenie zajęć w Jabłówku przygotowane przez tamtejsze Koło Gospodyń Wiejskich.

Realizacja projektu „Internet i komputery – otworzą Ci nowe sfery!” wykazała jak bardzo potrzebne są w lokalnych społecznościach Gminy Łabiszyn projekty miękkie. Już dzisiaj beneficjenci pytają się o kontynuację projektu, a niedoszli uczestnicy o możliwość brania w udziału w podobnych zajęciach. Projekt merytorycznie okazał się sporym sukcesem, co z pewnością wpłynie na plany obydwu partnerów, zarówno Stowarzyszenia, jak i Gminy Łabiszyn. „Nieco gorzej” było z finansowaniem i rozliczaniem projektu, ale to już zupełnie inna sprawa…

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s